wordpress siteyi kopyalama

Veritabanı yedeği ve sitenin dosyalarının yedeği alındıktan sonra mysql kullanıcısı ve veritabanı oluşturulur. bu veritabanına önceden alınan yedek import edilir.

wordpress dosyalarından wp-config.php ‘de veritabanı adı, kullanıcısı ve parolası, kopya için oluşturduğumuz bilgiler doğrulutusunda değiştirilmelidir.

son olarak wp-login.php ‘de şu düzenlemeleri yapmak gerekiyor.

require( dirname(__FILE__) . '/wp-load.php' );

bu satırın hemen peşine şu satırlar isteğe göre yazılmalı(link değiştirmek için kullanılır):

//FIXME: do comment/remove these hack lines. (once the database is updated)
update_option('siteurl', 'http://your.domain.name/the/path' );
update_option('home', 'http://your.domain.name/the/path' );

bunları yazdıktan sonra, şu adresi tarayıcıdan çağırmak gerekir:

http://your.domain.name/the/path/wp-login.php

bu işlem de tamamsa wp-login.php ‘e eklenen satırları oradan kaldırmak gerekir… Yani sadece 1 sefere mahsus bu yapılır.

ayrıca permalink ve php sunucu(nginx vb.) ayarlarımız eksiksiz olmalı.

şimdi kopya wordpress sitesi hazır durumda olmalı…

yararlanılan kaynaklar:

http://codex.wordpress.org/Moving_WordPress

comments powered by Disqus