wordpress multisite wp-admin slash sorunu (nginx)

Multsite bir wordpress’e sahipseniz. alt sitelerin admin panellerine girerken:

example.com/site/wp-admin/

yazmak zorunda kalıyorduk. Sondaki slash’ı kaldırınca:

example.com/wp-admin

linkine düşüyordu URL.

nginx yapılandırmanıza şu satırı eklemeniz problemi çözecektir.

rewrite ^/[_0-9a-zA-Z-]+.*(/wp-admin)$ $scheme://$host$uri/ permanent;
comments powered by Disqus