.vimrc Dosyası ve Bazı Ayarlar

Konsolu açıyoruz ve .vimrc adında dosya açıyoruz.

$ $EDITOR ~/.vimrc

aşağıdaki yazıları bu dosyanın içine yazıp-kaydedip çıkıyoruz.

syntax enable
filetype indent on
set et
set sw=4
set smarttab
map <f2> :w\| !python % <cr>
  • syntax enable sözdizimi renklendirmesini aktif hale getiriyor.
  • indent on girintilemeyi sağlıyor.
  • set sw=4 tab tuşunun kaç boşluk bırakacağını sağlıyor.
  • map <f2> :w\| !python % <cr> f2 ye basılınca python kodu çalışır.

Not: Bu ayarlar vim’den de yapılabilir buradaki amaç sürekli lazım olan ayarları .vimrc adında dosyaya kaydedip , ulaşmaktır…

comments powered by Disqus