vim'de sözdizimi denetimi

vim’de yazdığınız bir kodu, kaydettiğiniz anda sözdizimi denetimi yapmasını sağlamak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir…

 • ayrıntılı C sentaks denetimi için (aşağıdaki eklentinin gerektirdiği) splint paketini kur:

   sudo apt-get install splint
  
 • checksyntax eklentisini indir:

   wget -O checksyntax.vba.gz 'http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=11435'
  
 • kur:

   vim -c 'source %' checksyntax.vba.gz
  
 • ~/.vimrc’ye şu ayarları ekle:

   let g:checksyntax_auto_ruby = 1
   let g:checksyntax_auto_php = 1
   let g:checksyntax_auto_javascript = 1
   let g:checksyntax_auto_c = 1
  

artık bu noktadan sonra C dosyasını her kayedettiğinde otomatik olarak söz dizimi denetimi de yapılacak.

comments powered by Disqus