Vagrant Debian Box - 19x

Vagrant ile kendi çalışma ortamımı içeren bir “kutu” hazırladım.
Bu kutunun içerisinde ruby1.9.3, pek çok gem, pek çok vim eklentisi
ve daha neler neler. Tam bir sürpriz yumurta, pardon kutu :)

Bunu kullanmanız için yapmanız gerekenler sadece şunlar:

Hepsinden önce VirtualBox’ın kurulu olması gereklidir.
Sonrasında ise aşağıdaki komutları komut satırına yazmanız gerekmektedir:

  $ sudo gem install vagrant
  $ vagrant box add debian19x http://dl.dropbox.com/u/54847708/boxes/debian19x.box
  $ mkdir debian19x; cd debian19x
  $ vagrant init debian19x
  $ vagrant up
  $ vagrant ssh

Kullanıcı Adı : vagrant
Kullanıcı Parola : vagrant
Root Parola : vagrant

comments powered by Disqus