Ubuntu Docker Upgrade

Ubuntu 14.04 üzerinde Docker 1.6.2 sürümünde çalışıyorduk. Docker’ın daha yeni sürümlerine geçmek istedik ve şu blog yazısını gördük. NEW APT AND YUM REPOS

Bu blog yazısına göre şunları yapmamız gerekiyor:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://p80.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D

# /etc/apt/sources.list.d/docker.list dosyasını düzenle
$ sudo vim /etc/apt/sources.list.d/docker.list
# eski içeriği oradan kaldır ve aşağıdaki satırı ekle
deb https://apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main
$ sudo sudo apt-get update

$ sudo apt-get purge lxc-docker*

$ sudo apt-get install docker-engine

Bilgisayarlarımızı yeniden başlattığımızda Docker’ın çalışmadığını farkettik eğer siz de bunları yaptıysanız siz de farketmişsinizdir. Sakin olun ve aşağıdaki satırı komut satırına yazın.

rm -rf /var/lib/docker/devicemapper

Şimdi bilgisayarınızı yeniden başlatıp, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Görüşmek üzere…

comments powered by Disqus