tidy

tidy diye bir program varmış.

html sayfalarını düzenleyen onların hatalarını veya eksiklerini söyleyen bir program.

tesadüfen gördüm.

Kurulum

$ sudo apt-get install tidy

Örnek Kullanım

$ tidy index.html -im index.html

  • -i argümanı girintileme yapıyor .
  • -m ise uyarıları dikkate alarak yapılan değişiklikleri dosyaya yazmasını sağlıyor.

daha detaylı kullanım için $ man tidy

comments powered by Disqus