Sunucuya Ağ Kablosu Bağlı mı?

eth0’a kablo bağlı mı?

# cat /sys/class/net/eth0/carrier 
1

1’in anlamı eth0’a fiziksel olarak bağlı bir kablo var.

peki eth1’e kablo bağlı mı?

cat /sys/class/net/eth1/carrier 
cat: /sys/class/net/eth1/carrier: Invalid argument

eth1’in down durumda olduğunu belirtir. Emin olalım:

# cat /sys/class/net/eth1/operstate 
down

Kablonun bağlı olup olmadığını test etmek için arayüzü ayağa kaldırmak gerekir:

# ifconfig eth1 up

Şimdi bakalım kablo durumuna:

# cat /sys/class/net/eth1/carrier 
0

0’ın anlamı eth1’e fiziksel kablo bağlı değil.

comments powered by Disqus