PATH ' i Düzenlemek

Linux işletim sistemlerinde komut satırından bir programı çalıştırmaya kalktığımızda bu programı belirtilen yollarda arar ve varsa çalıştırır.

Bazen bunu düzenlemek isteriz kendi yazdığımız betiği çalıştığımız dizinde çalıştırmak isteriz . Bunun için Path Değişkenini düzenleriz.

Path'ı görmek için :
$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

Path’ı değiştirmek için daha doğrusu ekleme yapmak için :

$ PATH=$PATH:~/Masaüstü

Şimdi tekrar bakalım PATH ‘ imize :

$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:
/bin:/usr/games:/home/ecylmz/Masaüstü/

görüldüğü gibi Masaüstü’müz eklendi .

Konsolu kapatıp açtığında bu path değişkeni değeri eski halini alır .

Bunu kalıcı hale getirmek için şunu yapmak gerek :

.bashrc dosyası açılır :

$EDITOR ~/.bashrc

Girdikten sonra en son satıra geliyoruz ve şu satırı ekliyoruz . Ben örnekte “~/” dosya yolunu path’e ekledim .

export PATH=$PATH:~/

Şimdi çıkıp şu satırı komut satırına giriyoruz :

source .bashrc

comments powered by Disqus