Nginx Sistem Bakımda Sayfası

Nginx’te özel bir sistem bakımda sayfası eklemek için:

Adım #1: Özel 503 Sayfası Oluştur

<html>
 <head>
  <title>Error 503 Service Unavailable</title>
 </head>
 <body>
 <h1>503 Service Unavailable</h1>
 Our apologies for the temporary inconvenience. The requested URL
 generated 503 "Service Unavailable" error due to overloading or
 maintenance of the server.
 </body>
</html>

Adım #2: Nginx Ayarlarını Güncelle:

/etc/nginx/nginx.conf dosyasını düzenle:

    $ sudo vim /etc/nginx/nginx.conf

Aşağıdaki satırları ekle:

    if (-f $document_root/error503.html) {
        return 503;
    }
    error_page 503 @maintenance;
    location @maintenance {
        rewrite ^(.*)$ /error503.html break;
    }

Dosyayı kaydet ve kapa. Nginx’i yeniden başlat:

    $ sudo service nginx reload
comments powered by Disqus