nginx, rails ve thin

Bu yazıda rails uygulamalarının sunucuda nasıl çalıştırılacağı anlatılmaktadır.

thin kurulumu

sudo gem install thin

rails uygulamasını oluşturma

/home/ecylmz dizinindeyiz…

rails new foo

thin ayarları

 • uygulama dizinine geçelim:

  cd /home/ecylmz/foo

 • konfigurasyon dosyasını üretelim:

  sudo thin config -C /etc/thin/foo.yml -c /home/ecylmz/foo/ --servers 3 -e production

 • üretilen dosyayı kendimize göre düzenleyelim:

  vim /etc/thin/railsapp.yml

şuna benzer bir dosya gözükecektir:

pid: tmp/pids/thin.pid
log: log/thin.log
timeout: 30
max_conns: 1024
port: 3000
max_persistent_conns: 512
chdir: /home/ecylmz/foo
environment: production
servers: 3
address: 0.0.0.0
daemonize: true

uygulamayı çalıştıralım

 • çalıştırmak için (uygulama dizinine geçildikten sonra):

  thin start

burada uygulamayı durdurmak için ctrl-c kombinasyonu kullanılır.

 • arka planda çalıştırmak için:

  thin start -d

 • uygulamayı durdurmak için:

  thin stop

nginx ayarları

Uyarı: yukarıdaki ayarlarda ecylmz kullanıcı dizinini, foo ise rails uygulamasının adını göstermektedir.

Eğer 3 thin çalıştıracaksanız; 3000, 3001, 3002 portlarını da yazmalısınız:

upstream rails.ecylmz.com {
    server 127.0.0.1:3000;
    server 127.0.0.1:3001;
    server 127.0.0.1:3002;
}

Ayarları da girdikten sonra yeniden başlatalım:

sudo /etc/init.d/nginx restart

Gerekli Olabilecek Bilgiler:

Gemlerin versiyonlarda sorun çıkartması durumunda, gemlerin bazı versiyonlarını kaldırmak zorunda kalabilirsiniz;

 • önce versiyonları görelim:

  sudo gem list gem-adı

 • şimdi ise kaldıralım:

  sudo gem uninstall gem-adı -v sürüm

Yararlanılan Kaynaklar ve Detaylı Bilgi İçin:

nginx-rails-thin

thin web server

comments powered by Disqus