nginx, rails ve unicorn

Önceki yazılarımdan birinde nginx, rails ve thin’i yazmıştım. Bu sefer thin’den daha iyi olan ve GitHub‘ın da kullandığı unicorn’un kullanımını yazıyorum.

unicorn

unicorn kurulumu

sudo gem install unicorn

rails uygulamasını sunucuya koymak

Rails uygulumasını /opt altına koyduğumuzu varsayıyorum ve adı da foo

unicorn ayarları

Her rails uygulmasında config dizinin altına unicorn.rb adında dosyayı koymalıyız.

unicorn.rb

Şimdi her uygulama için konfigürasyon dosyası açacağımız dizini oluşturalım:

# mkdir /etc/unicorn
# cd /etc/unicorn

içerisine foo uygulamamıza özel dosyayı açalım:

foo.conf

RAILS_ROOT=/opt/foo
RAILS_ENV=production

Şimdi init script’imizi /etc/init.d altına koyalım. Bu dosyanın izinleri 755 olmalıdır.

unicorn

makine yeniden başladığında unicorn da otomatik başlasın:

update-rc.d unicorn defaults

nginx ayarları

Örnek konfigürasyon dosyası:

bazı komutlar

unicorn’u başlatmak-durdurmak için:

# /etc/init.d/unicorn start-stop

nginx’i başlatmak-durdurmak için:

# /etc/init.d/nginx start-stop
comments powered by Disqus