kramdown

kısaca markdown işleyicidir …

kramdown kitaplığının kurulumu(linux için) :

$ sudo aptitude install ruby rubygems
$ sudo gem1.8 install kramdown

daha sonra .bashrc dosyamıza export PATH=$PATH:/var/lib/gems/1.8/bin satırını eklememiz gerekiyor.

Kullanımı

  • kitaplık olarak :

metni html’e çevirme:

1 require 'rubygems'
2 require 'kramdown'
3
4 text = "emre can yılmaz"
5 puts Kramdown::Document.new(text).to_html

çıktısı şu şekilde olacaktır:
<p>emre can yılmaz</p>

öntanımlı ayrıştırıcı olarak kramdown kullanılır (yani metnimizi kramdown formatında yazmışız kabul eder.).

girilen metnimizin formatını şu şekilde belirtebiliriz :

1 puts Kramdown::Document.new(text, :input => 'html').to_kramdown

girilen metni birden çok formatta çıktısını almak istiyorsak :

1 doc = Kramdown::Document.new(text, :input => 'html')
2 puts doc.to_html
3 puts doc.to_latex
  • uygulama olarak :

kurulumdan sonra kramdown adında bir de uygulamamız yüklenmiş olacaktır.

uygulamaya kramdown ile yazılmış bir metin veriyoruz .

örnek:

foo.md dosyasının içeriği :

- foo
- foo

**foo**

uygulamamız bu dosyayı öntanımlı olarak html’e çevirecektir

$ kramdown foo.md

Çıktı:
<ul>
    <li>foo</li>
    <li>foo</li>
</ul>

<p><strong>foo</strong></p>

yazdığımız metni tarayıcıda önizleme yapmak için şöyle birşey de kullanılabilir :

$ kramdown foo.md > foo.html && firefox foo.html

Kaynaklar :

comments powered by Disqus