google app engine ile gdata kullanımı

indirilen gdata paketinin içinde, src dizinin altındaki atom ve gdata klasörlerini app engine uygulamanızın ana dizinine kopyalamak yeterli olacaktır.

betikte bunları çağırmak içinse : örneğin takvim hizmetine ulaşmak istiyoruz.

import gdata.calendar demek yeterli olacaktır…

comments powered by Disqus