github web hook ve nginx http basic auth

önceki yazıda github web hook sisteminin nasıl kurulacağını yazmıştım. bu yazı da ise http basic auth ayarı ile github ile daha güvenli bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

nginx ayarı olarak konfigurasyon dosyamızın 443 portunu dinleyen ayar yerine şunu ekliyoruz.

not: sistemi github dizinine kurduğumuzu farzediyorum.

location /github/ {
	try_files $uri $uri/ /github/index.php?q=$uri&$args;
	auth_basic            "Administrator Login";
	auth_basic_user_file .htpasswd;
}

bu ayarları ekledikten sonra şimdi hook adında kullanıcı oluşturalım ve parolasını .htpasswd dosyası içerisine şifreleyerek koyalım.

$ cd /etc/nginx
$ sudo htpasswd -c .htpasswd hook # dikkat -c parametresini sadece ilk kullanıcıyı oluştururken veriyoruz.

şimdi nginx’i yeniden başlatalım:

$ sudo /etc/init.d/nginx restart

bunlar da tamamsa son olarak github’da https://github.com/kullanıcı/depo/admin/hooks linkine giderek, post-receive urls kısmına şunu kendimize göre düzelterek yazıyoruz.

https://hook:parola@example.com/github/
comments powered by Disqus