Fiziksel Makineyi Sanal Makineye Çevirme (Proxmox)

#Yapılacak İşlemler

 • Fiziksel Makineyi Ubuntu Live cd ile Çalıştır
 • Gerekli Programlar Kur
 • Partitions'lar İncelenerek Seçim Yap
 • Yedek Al
 • Yedeği Başka Bir Makineye Kopyala
 • Sanal Makineyi Oluştur
 • Sanal Diski Parçala
 • Yedeği Geri Yükle
 • Grub'ı Yükle

 • Fiziksel Makineyi Ubuntu Live cd ile Çalıştır

  İlk olarak fiziksel makineyi ubuntu live cd ile boot ediyoruz .

  Not: Ubuntuyu kurmuyoruz ubuntu'yu dene diyerek çalıştırıyoruz.


  Gerekli Programları Kur

  Bu işlemi yapmak için fsarchiver programını kurmamız lazım . Program kurmak içinse sources.listdeki universe depolarının yorum satırlarını kaldırmamız gerekiyor.

  sudo gedit /etc/apt/sources.list
  

  universal depolardaki yorum satırlarını kaldırdıktan sonra fsarchiver programını kuralım .

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install fsarchiver
  

  Partitions’lar İncelenerek Seçim Yap

  Daha sonra disk/partitions’lara bakmamız lazım . Bunun için şu komutu kullanıyoruz :

  sudo fsarchiver probe simple
  

  Bu komutun çıktısı bir tablo dönecektir .

  [======DISK======] [=============NAME==============] [====SIZE====] [MAJ] [MIN]
  [vda       ] [RED HAT VIRTIO SCSI DEVICE   ] [  15.00 GB] [ 8] [ 0]
  
  [=====DEVICE=====] [==FILESYS==] [======LABEL======] [====SIZE====] [MAJ] [MIN]
  [loop0      ] [squashfs  ] [<unknown>    ] [  671.85 MB] [ 7] [ 0]
  [vda1      ] [ntfs    ] [System      ] [  15.00 GB] [ 8] [ 1]
  [ramzswap0    ] [swap    ] [<unknown>    ] [  248.47 MB] [251] [ 0]
  

  Not:Sizdeki çıktı burdaki gibi olmayabilir.Çünkü disk yapınız farklı olacaktır .

  Yedek Al

  Yukarıdaki komutun çıktısına göre hangi partitions’un yedeğini alacaksan onun adını öğreniriz.(tablodaki device kısmına bakın)

  Aşağıdaki komutta dikkat edilmesi gereken şey, ilk yolun hazırlanacak yedeğin yolunun olduğu , ikinci yol ise hangi partitions’ın yedeğinin alınacağı olduğudur.

  sudo fsarchiver savefs -v -o ~/physical.fsa /dev/sda1
  

  Yedeği Başka Bir Makineye Kopyala

  Başarıyla yedek alındıysa bunu şimdi o makineden başka bir yere almamız lazım .

  scp ile kendi makinemize aldığımızı farzediyorum…

  scp yedegin_oldugu_ip:~/physical.fsa kendi_makinemizin_ip:~
  

  Sorunsuz şekilde yedek alındıysa proxmox’daki işlemlerimize geçilebilir…


  Sanal Makineyi Oluştur

  İlk önce proxmox‘da bir sanal makine oluşturulur . ubuntu’nun iso’su ile boot edilir .

  sanal makinenin disk tipi ise virtio seçilmelidir .

  Bunları yaptıktan sonra sanal makinemizi çalıştırabiliriz.

  Sanal makineye ubuntu kurmadan başlangıçta ubuntu'yu dene diyerek açıyoruz .


  Sanal Diski Parçala

  Şimdi oluşturulan sanal diski gparted ile parçlamamız lazım .

  Bunun içinse ilk önce gparted programını yüklememiz lazım. Yazının başında belirttiğim universal depoların yorum satırlarını kaldırıp ;

  sudo apt-get install gparted
  

  diyoruz.

  sudo gparted ile programı çalıştırıyoruz .

  aygıt --> bölüm tablosu oluştur diyerek bölüm tablosu oluşturulur .

  Daha sonra yeni bölüm oluştur diyerek ext4 tipinde başlangıç noktası / olan istenilen boyutta bir partitions yaratılır.

  Not:Bu işlem biraz zaman alabilir.


  Yedeği Geri Yükle

  Önceden alınan yedeğimizi scp ile bu sanal makineye atarız .

  scp kendi_makinemizin_ip:~/physical.fsa ~ # sanal makinede bu işlemi uyguluyoruz.
  

  Daha sonra aşağıdaki komutu uyguluyoruz .

  sudo fsarchiver restfs -v ~/physical.fsa id=0,dest=/dev/vda1
  

  Bu işlem de başarıyla uygulanmışsa artık fiziksel makineyi sanal makineye çevirdik demektir.


  Grub’ı Yükle

  Geriye kalan tek şey grub’ı yapılandırmamış olmamız.Makine hala işletim sisteminin disk’in neresinde olduğunu bilmiyor.

  Bu sorunu halletmek için şöyle yapıyoruz :

  Sanal diskimizi bir yere mount ediyoruz .

  sudo mkdir /mnt/vd
  mount /dev/vda1 /mnt/vd
  

  grub-install komutuyla MBR’ı hangi diskte oluşturacağını (/dev/vda) ve MBR kaydında kopyalayacağı imajı nereden (hangi root dizinindeki /boot/grub’tan ) alacak (/dev/vda) onu söylüyoruz .

  Uygulanacak komutumuz şu halde olmalı :

  grub-install --root-directory=/mnt/vd /dev/vda
  

  Şimdi makinemizi yeniden başlatarak kurulumun başarılı geçtiğini teyit edebiliriz .


  İşte fizikselden sanal makineye çevirme bu kadar :)

  comments powered by Disqus