Dropbox Ruby Gem Kullanımı

Üzerinde uğraştığım bir projede, kullanıcılardan alınacak büyük boyutlu dosyaları dropbox’ın “dosya isteği” bağlantısı üzerinden toplamaya karar verdik. Bunun için Dropbox’ın Ruby Gem’ine ihtiyaç duymuş olduk.

Senaryo

Kullanıcılar, kendilerine verilecek olan dosya isteme bağlantısından istediği dosyayı, istenilen dosya ismi formatında yükler. Örnek dosya ismi formatı: 12345678_Emre_Can.zip. Burada önemli olan dosya isminin başında bulunan başvuru id’sidir. Kullanıcı dosyasını yükledikten sonra, /File requests/Users dizini altında belirtilen id ile başlayan dosya var mı diye kontrol edilir. Eğer dosya varsa, bu dosya /Users dizini altına taşınır. Gün sonunda çalıştırılacak bir görev ile /File requests/Users dizini altında 48 saat süresince kalan dosyalar silinir. Bu sayede dosya ismi yanlış formatlanmış dosyalar temizlenir.

Global İstemci Oluşturma

Eğer Ruby on Rails üzerinde çalışıyorsanız dosya yolu: config/initializers/dropbox.rb

require 'dropbox_sdk'
DROPBOX = DropboxClient.new(SECRET.dropbox['access_token'])

Dosya Arama

pry(main)> DROPBOX.search('/File requests/Users', 'Emre')
=> [{"rev"=>"34c62de7b",
 "thumb_exists"=>false,
 "path"=>"/File requests/Users/Emre Can - Form.pdf",
 "is_dir"=>false,
 "client_mtime"=>"Fri, 02 Sep 2016 09:42:34 +0000",
 "icon"=>"page_white_acrobat",
 "read_only"=>false,
 "modifier"=>nil,
 "bytes"=>29995,
 "modified"=>"Fri, 02 Sep 2016 09:42:34 +0000",
 "size"=>"29.3 KB",
 "root"=>"dropbox",
 "mime_type"=>"application/pdf",
 "revision"=>3}]

Dosya Taşıma

pry(main)> DROPBOX.file_move('/File requests/Users/Emre Can - Form.pdf', '/Users/Emre Can - Form.pdf')
=> {"read_only"=>false,
 "revision"=>7,
 "bytes"=>29995,
 "thumb_exists"=>false,
 "rev"=>"74c62de7b",
 "modified"=>"Mon, 19 Sep 2016 08:01:12 +0000",
 "mime_type"=>"application/pdf",
 "size"=>"29.3 KB",
 "path"=>"/Users/Emre Can - Form.pdf",
 "is_dir"=>false,
 "modifier"=>nil,
 "root"=>"dropbox",
 "client_mtime"=>"Fri, 02 Sep 2016 09:42:34 +0000",
 "icon"=>"page_white_acrobat"}

Dosya Silme

pry(main)> DROPBOX.file_delete('/File requests/Users/test test - IMG_20160831_110840.jpg')
=> {"size"=>"0 bytes",
 "bytes"=>0,
 "thumb_exists"=>true,
 "path"=>"/File requests/Users/test test - IMG_20160831_110840.jpg",
 "photo_info"=>"pending",
 "is_dir"=>false,
 "client_mtime"=>"Wed, 31 Dec 1969 23:59:59 +0000",
 "icon"=>"page_white_picture",
 "read_only"=>false,
 "is_deleted"=>true,
 "rev"=>"d4c62de7b",
 "modified"=>"Mon, 19 Sep 2016 08:21:07 +0000",
 "modifier"=>nil,
 "root"=>"dropbox",
 "mime_type"=>"image/jpeg",
 "revision"=>13}

Dosya Bağlantısı

pry(main)> DROPBOX.media('/File requests/Users/Emre Can - Form.pdf')
=> {"url"=>"https://dl.dropboxusercontent.com/1/view/a0vptjabjhebrc6/File%20requests/Users/Emre%20Can%20-%20Form.pdf", "expires"=>"Mon, 19 Sep 2016 12:30:48 +0000"}

Kaynaklar

 1. https://www.dropbox.com/developers-v1/core/start/ruby
 2. https://github.com/dropbox/dropbox-sdk-ruby/blob/master/lib/dropbox_sdk.rb
comments powered by Disqus