Docker Compose ile MySQL Master Slave Kurulumu

Bu yapıyı kurmak için ihtiyacınız olan imajı Tutum sunmaktadır. Yok ben imajları kendim hazırlamak istiyorum derseniz, sizi şuraya alalım:

https://github.com/docker-library/mysql

Biz burada Tutum’un hazırladığı imajla devam edeceğiz:

https://github.com/tutumcloud/mysql

Not: Aşağıda uygulanan adımlar geliştirme/öğrenme amaçlıdır. Sunucu ortamında denemeyiniz.

docker-compose.yml

Hali hazırda bir docker-compose.yml dosyanız varsa onu kullanabilirsiniz. Eğer yoksa, proje dizininde bu isimde dosya oluşturup, içerisine aşağıdaki satırları yazalım.

$ # ben yeni bir proje açıyorum.
$ mkdir mysql-master-slave && cd mysql-master-slave
$ vim docker-compose.yml
mysql_master:
 image: tutum/mysql:5.6
 environment:
  MYSQL_USER: 'admin' # default
  MYSQL_PASS: 'mypass'
  REPLICATION_MASTER: 'true'
  REPLICATION_USER: 'replica' # default
  REPLICATION_PASS: 'replica' # default
 ports:
  - '3306:3306'

mysql_slave:
 image: tutum/mysql:5.6
 environment:
  MYSQL_PASS: 'mypass'
  REPLICATION_SLAVE: 'true'
 ports:
  - '3307:3306'
 links:
  - mysql_master:mysql

Çalıştırma

Aşağıdaki komut öncelikle tutum/mysql:5.6 imajını indirecektir. Bu adım bağlantı hızınıza bağlı olarak bir miktar sürenizi alabilir.

$ docker-compose up

Test

Örnek bir veritabanı ve tablo oluşturup içerisine veri yazarak yapımızı test edelim.

 • Yeni bir terminal açıp, master konteynerimize girelim:

Konteyner içerisine girmemiz için konteyner ismini bilmemiz gerekiyor. Bu yazı için konteyner ismi: mysqlmasterslave_mysql_master_1 eğer siz farklı dizinde docker-compose up dediyseniz konteyner isminiz de farklı olacaktır.

Konteyner isminizi öğrenmek için aşağıdaki komutu uygulayın:

$ docker-compose ps

Konteynerimize girelim:

$ docker exec -it mysqlmasterslave_mysql_master_1 bash

root@a8556bbb43cb:/#
 • Artık konteyner içindeyiz. Şimdi MySQL’e bağlanalım:
$ mysql -uadmin -pmypass

Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 5.6.28-0ubuntu0.14.04.1-log (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
 • example adında veritabanı oluşturalım:
mysql> CREATE DATABASE example;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> USE example;
Database changed
 • potluck adında tablo oluşturalım:
mysql> CREATE TABLE potluck (id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(20),
food VARCHAR(30),
confirmed CHAR(1),
signup_date DATE);

Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
 • Örnek veriler girelim:
mysql> INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "John", "Casserole","Y", '2012-04-11');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql> INSERT INTO `potluck` (`id`,`name`,`food`,`confirmed`,`signup_date`) VALUES (NULL, "Sandy", "Key Lime Tarts","N", '2012-04-14');
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
 • Tablomuza bir göz atalım bakalım neler var:
mysql> SELECT * FROM potluck;
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| id | name | food      | confirmed | signup_date |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| 1 | John | Casserole   | Y     | 2012-04-11 |
| 2 | Sandy | Key Lime Tarts | N     | 2012-04-14 |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)
 • Yeni bir terminal açıp slave konteynerimize bağlanalım:
$ docker exec -it mysqlmasterslave_mysql_slave_1 bash

root@c38dd92a337b:/#
 • MySQL’e bağlanalım:
$ mysql -uadmin -pmypass
Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 5.6.28-0ubuntu0.14.04.1-log (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
 • Bakalım example isimli veritabanı burada oluşmuş mu?
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| example      |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
 • Veritabanının oluştuğunu gördüğümüze göre artık potluck isimli tablo içeriğini görelim:
mysql> USE example;
Database changed

mysql> SELECT * FROM potluck;
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| id | name | food      | confirmed | signup_date |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
| 1 | John | Casserole   | Y     | 2012-04-11 |
| 2 | Sandy | Key Lime Tarts | N     | 2012-04-14 |
+----+-------+----------------+-----------+-------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Sonuç

Görüldüğü üzere başarılı bir MySQL Master Slave yapısı kurmuş olduk.

Daha fazlası için

comments powered by Disqus