MATLAB GUI ile Veri Madenciliği Kümeleme Algoritmaları

Bu projede çeşitli kümeleme algoritmalarını kullanarak, veri setlerini görsel olarak kümelenmesi hedeflenmiştir.

Kullanım kolaylığı ve hazır işlevler nedeniyle bunu MATLAB ortamında yapmayı tercih ettim. Ortalama programlama bilgisine sahip biri, MATLAB’ı bilmese dahi kodları rahatlıkla okuyup anlayabilir diye düşünmekteyim.

Ayrıca belirtmek isterim ki bu proje mükemmel falan değil. Paylaşmamın tek nedeni; böyle bir şeye ihtiyacı olan ama daha önce hiç uğraşmamış olan birisine yardımcı olabilmektir.


Projede Kullanılan Algoritmalar:

  • Complete Link (Euclidian Mesafesi kullanılmıştır)
  • Gaussian Clustering
  • Fuzzy C-Means
  • K-Means
  • DBSCAN (k ve eps değişkenleri arayüzden değiştirme kolaylığı sağlanmıştır)

Not:Algoritmaların başlangıç değerleri Matlab tarafından ön tanımlı olarak atanan değerlerdir.

Veri Setleri: Farklı biçimlerde ön tanımlı olarak 6 farklı veri seti sunulmuştur. Bu verisetleri dinamik olarak üretilmektedir ve Dataset.m dosyasında tutulmaktadır. İstenildiği takdirde kullanıcı kendi veri setini uygulamaya verebilmektedir.

Küme Sayısı: Bu değer ön tanımlı olarak maksimum 10 olacak şekilde ayarlanmıştır.

Benzetim Matrisi: Kümeleme sayısını görsel olarak görebilmeyi hedeflemektedir. Ayrıca verinin ne kadar pürüzsüz olduğunu, düzgün dağılım gösterdiğini gösterir. Uygulamada benzetim matrisi açık şekilde gözükmektedir.

Uygulama Kodları

https://github.com/ecylmz/data_mining_clustering

Uygulama Ekran Görüntüsü

Veri Madenciliği Kümele Algoritmaları Projesi

Not: Kodların %100 doğru çalıştığının garantisini veremem. :)

comments powered by Disqus