çoklu github hesabı kullanımı

makinemizde ana hesabımız için kullandığımız ssh anahtarı var farzediyorum.

diğer hesap için kullanılacak olan ssh anahtarını oluşturalım :

$ ssh-keygen -f ~/.ssh/other

yukarıdaki komutta kendi anahtarlarımızın ~/.ssh klasöründe olduğunu farzettim.

anahtarımızı ssh anahtarı olarak ekleyelim :

$ ssh-add ~/.ssh/other

bunları yaptıktan sonra oluşturduğumuz bu anahtarı github.com’a koymayı unutmayalım(2.hesaba koymamız gerektiğini unutmayalım).


ssh’ı yapılandıralım :

~/.ssh/config dosyasını oluşturalım ve içeriği aşağıdaki gibi olsun.

$ $EDITOR ~/.ssh/config

içeriği :

# kendi anahtarımız
Host github.com
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

# other anahtarına sahip olan
Host other
  HostName github.com
  User git
  IdentityFile ~/.ssh/other

ikinci anahtarın kullanımı

$ git clone git@github.com:kullanici_adimiz/depomuz.git # 1. anahtar

$ git clone git@other:ikinci_kullanici/deposu.git # 2. anahtar
comments powered by Disqus