büyük boyutlu dosyaları bölmek

Linux’da büyük boyutlu dosyaları bölmek için split programı kullanılabilir.

bu program dosyamızı istediğimiz boyutta eşit parçalara bölmeye yarıyor.

Kullanım

$ split -b 10000k -d buyuk_dosya kucuk_dosya
$ ls -l kucuk_dosya*
-rw-r--r-- 1 ecylmz ecylmz  10240000 2010-12-05 11:07 kucuk_dosya01
-rw-r--r-- 1 ecylmz ecylmz  10240000 2010-12-05 11:07 kucuk_dosya02
-rw-r--r-- 1 ecylmz ecylmz  10240000 2010-12-05 11:07 kucuk_dosya03
  • -b 10000k –> parçalarımızı 10MB böleceğimizi belirttik . Girilen değer byte türünden .
  • -d –> dosya adının sonundaki 01- 02 gibi numaralandırmayı sağladı. Eğer -d yazmasaydık aa - ab -ac diye giderdi.

Şimdi parçalanmış dosyaları birleştirelim :

$ cat kucuk_dosya* > yeni_buyuk_dosya

elde edilen yeni_buyuk_dosya , parçaladığımız buyuk_dosya’nın aynısıdır.Hiçbir kayıp yoktur.

comments powered by Disqus